ga naar homepagina

Drie Octoberstraat 11
2313 ZL Leiden
tel. 071 - 5131024
info@benvroom.nl

 

Usability

Usability & SEO advies
Expert review
Usability test

Boeken
Checklists
Artikelen

Verhalen

Foto's

Bio & Publicaties

 

 

 

USABILITY > checklists > Verbeter je website - 10 tips

           
 

Verbeter je website - 10 tips

 

Je moet de website zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften en het (zoek)gedrag van de beoogde bezoekers.
Alleen dan kan je je doelen bereiken.

Maar hoe doe je dat, bijvoorbeeld als je weinig tijd of budget hebt? Je kunt misschien geen usability test laten uitvoeren, maar wel zelf mensen achter de website zetten. Of op eenvoudige wijze behoeften van bezoekers inventariseren.

Onderstaande technieken kosten weinig tijd of geld en helpen enorm de website beter op de bezoekers af te stemmen.

Zie ook mijn boek Focus op de webbezoeker.

De 10 tips

1. Optimaliseer de toptaken

2. Verbeter de SEO (zoekmachine vindbaarheid)

3. Maak van veel bezochte pagina's goede landingspagina's

4. Test de usability: laat mensen taken uitvoeren

5. Test de interne zoekmachine

6. Bekijk de ingevoerde zoekwoorden in de interne zoekmachine

7. Inventariseer bezoekersbehoeften

8. Maak persona's

9. Zorg voor goede webtekst en links

10. Laat een usability expert naar uw website kijken

 

1 Optimaliseer de toptaken

Voor de meeste websites geldt: een groot deel van de bezoekers komt voor slechts een paar dingen. Dat zijn de 'toptaken': de belangrijkste dingen waarvoor mensen de website bezoeken. Bijvoorbeeld het vinden van specifieke informatie of het plegen van een bestelling.

Probeer de website daarvoor zo goed mogelijk in te richten. Zorg dat die informatie erop staat en dat die zo goed mogelijk vindbaar is.

Besteed dus relatief veel tijd in het optimaliseren van de website voor die toptaken.

Breng eerst de toptaken in kaart.

 1. Wat zijn de belangrijkste bezoekersbehoeften? Bedenk wat je hierover weet. Bekijk welke pagina's het meest bezocht worden en welke zoekwoorden worden ingetypt in de interne zoekmachine. Inventariseer eventueel bezoekersbehoeften, zie tip 7.

 2. Wat zijn voor de organisatie de belangrijkste taken? Wat wil de organisatie het liefste communiceren of de bezoekers laten doen?

Ga na of de website voor deze toptaken geoptimaliseerd is:

 • Brengt de homepage de startpunten voor de toptaken goed in beeld, met duidelijke links erheen?

 • Geeft de informatie antwoord op de vragen van de beoogde bezoekers?

 • Is de informatie goed vindbaar via Google (zie tip 2)?

 • Is hij op de site gemakkelijk vindbaar, ook als mensen op andere pagina's op de site zijn binnen gekomen (zie tips 2 en 3)?

 • Zijn de teksten gemakkelijk scanbaar, zodat bezoekers snel de informatie zien waarnaar ze op zoek zijn (zie tip 9)?

 • Zijn handelingen gemakkelijk uitvoerbaar?

 

2 Verbeter de SEO (zoekmachine vindbaarheid)

Uw informatie moet zo goed mogelijk via Google gevonden kunnen worden. De meeste mensen zullen niet direct naar uw website gaan, maar op Google gaan zoeken. Als ze naar uw informatie op zoek zijn, zullen uw pagina's hoog in de zoekresultaten moeten verschijnen, anders vinden veel mensen ze niet.

Individuele pagina's

Google kijkt niet naar websites maar naar individuele pagina's. U moet er dus per pagina voor zorgen dat de informatie goed via Google ontsloten wordt. Begin hiervoor bij de belangrijkste pagina's (zie 'toptaken' hierboven).

Zoekwoorden

De kunst is allereerst om te bedenken welke zoekwoorden deze geïnteresseerden gebruiken. Dat zijn misschien andere woorden dan u gewend bent. Wees creatief en probeer u te verplaatsen in uw doelgroep. Vraag andere mensen, liefst uit de doelgroep, met welke zoekwoorden zij bepaalde informatie op uw site zouden zoeken.

Kijk voor de frequentie waarmee zoekwoorden gebruikt worden op Google Trends.

Plaats zoekwoorden

Om de informatie op een pagina via die zoekwoorden goed te ontsluiten, dienen zij op de volgende plaatsen voor te komen:

 • de url: in de bestandsnaam tussen liggende streepjes (zie url van deze pagina)

 • de 'title tag', de inhoud daarvan verschijnt bij de bezoeker bovenin de browser in het actieve tabje (hier 'Goede websites - 10 tips | Ben Vroom Usability')

 • de titel van de pagina (H1-tag), hier ''Verbeter uw website - 10 tips"

 • de subkopjes (H2 - H6 tags), hier bijvoorbeeld "2 Verbeter de SEO (zoekmachine vindbaarheid)"

 • de begintekst van de pagina

Afbeeldingen:

 • zorg dat de bestandsnamen informatie geven over de afbeeldingen; verbind hierin de woorden met liggende streepjes (-)

 • geef in de alt-tekst een beschrijving van de afbeelding met daarin de belangrijkste zoekwoorden in het begin

 • plaats goede, informatieve onderschriften bij de afbeeldingen

 • maak indien mogelijk een link van de afbeelding en geef de doelpagina zo veel mogelijk dezelfde naam als de bestandsnaam

 

3 Maak van veel bezochte pagina's goede landingspagina's

Bekijk in de statistieken, meestal Google Analytics, welke pagina's het meest bekeken worden. Bekijk wat je daaraan opvalt en hoe je de website kunt verbeteren:

 • Welke pagina's worden opvallend veel en welke opvallend weinig bezocht?

 • Kan je veel bezochte pagina's beter benutten als startpunt voor een verder bezoek aan de website? Kan je de bezoeker verder laten klikken naar bepaalde pagina's?

 • Hoe kan je SEO van slecht bezochte pagina's verbeteren?

Instappunten

Bekijk vooral op welke pagina's de meeste bezoekers direct, bijv. via Google, binnenkomen: de belangrijkste 'instappunten'. Beschouw deze als de belangrijkste landingspagina's van de bezoekers.

Zorg vooral dat deze pagina's zo goed mogelijk zijn ingericht:

 • goede startpagina's voor een verder bezoek aan de website: het beginscherm maakt direct duidelijk waar de bezoeker terecht is gekomen, wat de pagina biedt en wat er aan andere interessante dingen op de website te vinden is

 • een titel die de inhoud van de pagina zo goed mogelijk aangeeft

 • goede webtekst (zie tip 9)

 • goede navigatie: duidelijk waar de bezoekers zich binnen de site bevinden en waar ze naar toe kunnen

 

4 Test de usability: laat mensen taken uitvoeren

Een usability test is een uiterst effectieve techniek om erachter te komen hoe uw website functioneert en hoe hij beter op de bezoekers afgestemd kan worden.

Iedere webmaster die voor het eerst mensen echt de website ziet gebruiken, valt van zijn stoel van wat hij ziet: heel anders dan hij had verwacht, en toch zo logisch. Hij ziet onmiddellijk belangrijke verbeterpunten.

Eenvoudige usability test

Heeft u geen tijd of geld voor een professionele usability test? Zet dan zelf eens een of meer mensen achter de site en laat hen hardopdenkend taken uitvoeren.

Laat hen bepaalde informatie zoeken of handelingen uitvoeren, zoals het invullen van een formulier. Bekijk wat er mis gaat en hoe de site verbeterd kan worden. Stel vragen als u het gedrag van de proefgebruiker niet meteen begrijpt (zonder daarbij informatie over de website te geven).

Taken

Welke taken? Liefst dingen die voor de bezoekers het belangrijkst zijn (zie 'toptaken', tip 1). Of informatie zoeken die de organisatie belangrijk vindt. Of de meest via de interne zoekmachine gezochte informatie. Maar laat ze ook eens iets geheel anders zoeken om te kijken of minder belangrijke informatie ook goed vindbaar is. Of laat hen dingen zoeken die ze zelf graag zouden willen zoeken.

Laat hen heel concrete informatie zoeken of handelingen uitvoeren waarmee ze een concreet doel kunnen bereiken.

Proefgebruikers

De proefgebruikers moeten mensen zijn die de website niet kennen, maar er wel in geïnteresseerd (kunnen) zijn. Hoe meer affiniteit ze met de inhoud hebben, hoe beter zij de doelgroep vertegenwoordigen, hoe geschikter ze zijn. Mensen waarvoor de website gemaakt is, kunnen precies aangeven wat ze zouden zoeken, hoe ze dat zouden doen, welke problemen ze tegenkomen en wat ze missen op de site.

Eén test bij één proefgebruiker levert al een schat aan waardevolle informatie op. Twee of drie goede proefgebruikers is ideaal voor een test, daarna neemt het rendement af. U kunt beter eerst verbeteringen doorvoeren voordat u bij nieuwe proefgebruikers gaat testen.

Meer informatie over de uitvoering van een usability test

 

5 Test de interne zoekmachine

Test zelf eens de interne zoekmachine. Dat is voor veel webbezoekers de belangrijkste manier om informatie op een website te zoeken. Maar de interne zoekmachine functioneert zelden naar behoren.

Zoek dus eens uiteenlopende informatie op de site met de interne zoekmachine en bekijk of het gemakkelijk te vinden is:

 • Verschijnt er een overzichtelijke lijst met zoekresultaten?

 • Staan de meest relevante pagina's bovenaan in de resultaten?

 • Maken de resultaten duidelijk naar welke informatie zij leiden: duidelijke titel, goede contextuele informatie?

 • Bevatten de resultaatpagina's geen verouderde of dubbele resultaten?

Vervang de interne zoekmachine als hij niet goed werkt, bijvoorbeeld door de zoekmachine die Google voor websites aanbiedt.

 

6 Bekijk de zoekwoorden van de interne zoekmachine

Heeft uw website een interne zoekmachine? Bekijk eens wat bezoekers daar intypen. Daarmee geven zij aan wat zij op uw website zoeken. En met welke termen zij dat doen. Uitermate handig om te weten. Het is zó gedaan.

Doe dit met enige regelmaat: over een tijdje zoekt men misschien weer andere dingen.

Bekijk ook eens hoe gemakkelijk die informatie te vinden is. Voer zelf eens de zoektermen in de interne zoekmachine in. Vindt u gemakkelijk de gezochte informatie?
En bekijk of veel gezochte informatie goed via de homepage, navigatie en interne links ontsloten is.

 

7 Inventariseer bezoekersbehoeften

Er zijn meer eenvoudige manieren om een beeld te krijgen van de belangrijkste bezoekersbehoeften. Alle tijd en moeite die u hier in steekt, helpt u om de website beter op de bezoekers af te stemmen.

Zelf bedenken

Bedenk zelf eens met welke vragen en behoeften mensen uw website zullen bezoeken. Maak daar per doelgroep of per onderwerp een lijstje van. Dat zorgt ervoor dat u die vragen bij de inhoud en inrichting van de site meer centraal gaat stellen. Alleen dat is al pure winst.

Probeer die vragen en behoeften zo concreet mogelijk te krijgen. Stelt u zich bijvoorbeeld bepaalde mensen uit de doelgroep voor en bedenk wat zij te weten willen komen of willen doen.

Of bedenk scenario's: in wat voor situatie en omstandigheden kunnen beoogde bezoekers zich bevinden en wat willen zij van daaruit op de website te weten komen of doen?

Inventarisaties

Hoe meer informatie u heeft over de feitelijke vragen en behoeften, hoe beter. Op de volgende manieren kunt u hier meer zicht op krijgen.

 • Bekijk in de statistieken welke pagina's het meest worden bekeken.

 • Inventariseer welke vragen via de telefoon, per mail, via de site en social media bij de organisatie binnen komen.

 • Bel medewerkers die contact hebben met de doelgroep: waar is binnen de doelgroep behoefte aan, welke vragen stellen ze, welke woorden gebruiken ze daarbij?

 • Plaats eventueel een online enquête op de site die aan iedere (tiende, honderdste) bezoeker, vraagt wat hij daar zocht en of hij het gevonden heeft. Laat deze vragen verschijnen als de bezoeker een aantal pagina's heeft bekeken of de site verlaat.

 

8 Maak persona's

Persona's zijn een uitstekend middel om de site in te richten vanuit een duidelijk beeld van de beoogde bezoekers. Persona's zijn fictieve vertegenwoordigers van de doelgroep.

Bedenk voor iedere doelgroep iemand van vlees en bloed. Beschrijf zijn of haar omstandigheden en de reden waarom hij of zij de website gaat bezoeken. Zie het voorbeeld hieronder.

Zet vervolgens puntsgewijs op een rijtje:

 • Wat wil hij of zij te weten komen of doen op de site? Welke vragen heeft hij of zij daarbij?

 • Wat wil de organisatie bij hem of haar bereiken: wat moet hij of zij te weten komen, gaan vinden of gaan doen?

 • Relevante persoonsinformatie, zoals persoonlijke omstandigheden (leeftijd, baan, leefsituatie, hobbys, karakter), houding tegenover het onderwerp en manier waarop hij of zij het internet gebruikt (veel/weinig, onrustige scanner of zorgvuldig oriënterend?)

Doe dit ook als u weinig tijd hebt. Al trekt u maar een half uur per persona uit, het zal u heel erg helpen om meer vanuit de bezoekers na te denken over de inhoud en inrichting van de website. Bovendien helpt het erg om iedereen binnen het webteam op één lijn te krijgen, waardoor u effeciënter en effectiever over de website kunt overleggen.

persona voorbeeld Carolien

Fictieve voorbeeld persona voor de website van reisorganisatie SNP.
Grote afbeelding.

 

9 Zorg voor goede webtekst en links

Schrijf voor de scannende lezer

Webpagina's moeten het belangrijkste direct communiceren aan de scannende bezoeker. Dus nog voor hij echt gaat lezen, want dat doen de meeste webbezoekers niet.

Belangrijk zijn: een goede titel, begintekst en subkopjes. Ook opsommingen worden goed bekeken.
Hoe langer een stuk tekst, hoe minder goed hetworden bekeken. Lange alinea's zijn dodelijk.

F-patroon

Bedenk ook dat mensen in een f-patroon kijken: de informatie bovenin (titel, eerste regels) en daaronder vooral de kopjes en het linkerdeel van de tekst.

What's in it for me?

Bezoekers moeten meteen kunnen zien: what's in it for me?

Bekijk eens of de webpagina's dat op het beginscherm duidelijk maken. Ziet de bezoeker meteen de belangrijkste informatie? Ziet hij wat de pagina verder biedt?

Bezoekersbehoeften en zoekwoorden

Goede webtekst gaat in op de belangrijkste vragen van de beoogde bezoekers. Zet die ook voor individuele pagina's eerst op een rijtje. Bedenk ze of inventariseer ze. Met die vragen in uw hoofd, en de zoekwoorden waarmee de informatie gezocht wordt, schrijft u betere webtekst. En beter vindbare webtekst.

Eisen voor goede webtekst

 1. De titel geeft duidelijk aan waarover de pagina gaat (en bevat het belangrijkste zoekwoord).

 2. De begintekst van de pagina (alinea onder de titel) geeft kort en krachtig aan waarover de pagina gaat. Hij bevat de belangrijkste zoekwoorden.

 3. De subkoppen communiceren de belangrijkste informatie (en bevatten belangrijke zoekwoorden).

 4. In de alinea's onder de subkoppen wordt deze informatie kort uitgewerkt.

 5. Alinea's zijn 2-5 regels lang.

 6. De informatie is zeer to the point, zegt het belangrijkste in zo min mogelijk woorden.

 7. De zinnen zijn kort en eenvoudig van structuur.

 8. Voor iedere opsomming worden bullets of cijfers gebruikt.

Links

 • Zorg dat de links een goed beeld geven van de pagina waar zij heen leiden.

 • Vermijd 'klik hier'-links

 

10 Laat een usability expert naar de website kijken

Laat eens een usability expert naar uw website kijken. Hij is getraind om vanuit de gebruiker naar uw website te kijken. Hij heeft, als het goed is, usability tests uitgevoerd en ziet daardoor snel waar gebruikers tegenaan kunnen lopen. Hij kan u opmerkzaam maken op dingen die u zelf gemakkelijk over het hoofd ziet.

Meestal heeft hij aan een paar uur genoeg om belangrijke gebruikersproblemen op het spoor te komen en te rapporteren. Laat hem ook naar de SEO (zoekmachine vindbaarheid) kijken.

Dienstverlening: quick scan van uw (concept) website

 

Usability van uw site

Meer tips over de inrichting en usability van uw site? Zie de Usability checklist.

 

 

 

   

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de
Nieuwsbrief

Diensten

Usability & SEO advies

Usability expert review

Usability test


Boeken

FOCUS OP DE
WEBBEZOEKER
Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

Boek: Focus op de webbezoeker. Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

 

WEBSITES TESTEN BIJ GEBRUIKERS