ga naar homepagina

Drie Octoberstraat 11
2313 ZL Leiden
tel. 071 - 5131024
info@benvroom.nl

 

Usability

Usability & SEO advies
Expert review
Usability test

Boeken
Checklists
Artikelen

Verhalen

Foto's

Bio & Publicaties

 

 

 

USABILITY > checklists > Checklist voor goede websites

 

Checklist voor goede websites

(usability checklist)

 

Als usability expert ben ik specialist in het opsporen van gebreken in websites, bijv. op het gebied van inhoud, navigatie, ontwerp, teksten, gebruiksgemak, formulieren, applicaties en SEO (zoekmachine vindbaarheid).

Zelf bekijken of een website aan de belangrijkste usability vereisten voldoet?
Gebruik dan deze beknopte versie van mijn boek Checklist voor goede websites.

Goede websites onderscheiden zich door:

 • interessante inhoud (info / communicatie / transacties)
 • goede ontsluiting
 • toegankelijke teksten
 • goede zoekmachine vindbaarheid (SEO)
 • groot gebruiksgemak
 • functionele vormgeving


1 Inhoud

 • Sluiten de inhoud en de presentatie daarvan goed aan op de doelen van de organisatie?

 • Is de inhoud afgestemd op de vragen van de beoogde bezoekers?

 • Worden de punten die de organisatie aan de bezoekers duidelijk wil maken, voldoende onder de aandacht gebracht (ook bij scannende, slecht lezende bezoekers)?

2 Ontsluiting

Overzicht, homepage

 • Wordt snel, liefst op de homepage, een overzicht geboden van de belangrijkste inhoud?

Structuur

 • Is de indeling van de informatie in (sub)secties logisch vanuit het perspectief van iemand die niet vertrouwd is met de organisatie c.q. de materie?

Navigatie

 • Zijn de knoppen van de navigatiebalk duidelijk (duidelijke vorm, duidelijke tekst/iconen)?

 • Is het duidelijk naar welke informatie / onderdelen de afzonderlijke knoppen leiden?

 • Kan men zich op grond van de knoppen een duidelijk beeld vormen van de structuur van de inhoud van de site?

 • Wordt snel, liefst op de beginpagina's van de (sub)rubrieken, duidelijk wat men aldaar kan vinden?

 • Wordt de bezoeker voldoende geattendeerd op interessante onderdelen van de site?

Hyperlinks

 • Is duidelijk waar de hyperlinks heenleiden?

 • Wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van iconen en afbeeldingen met hyperlinks waarvan direct duidelijk is waar zij heenleiden?

Pagina-indeling

 • Is de indeling van de pagina (bijv. plek van knoppen, tekst) afgestemd op de manier waarop mensen websites bekijken?

 • Komen de belangrijkste onderdelen van een pagina goed in beeld op het beginscherm van de pagina?

Ontsluiting informatie op pagina-niveau

 • Is snel duidelijk welke inhoud / mogelijkheden op de pagina worden geboden?

 • Zijn teksten scanbaar (o.m.: voorzien van kopjes)?

Interne zoekmachine

 • Geven de zoekresultaten voldoende duidelijkheid over waar zij heenleiden, zodanig dat op grond daarvan gemakkelijk het juiste resultaat kan worden aangeklikt?

Toegankelijkheid voor gehandicapten

 • Is de website ook toegankelijk voor gehandicapten? Kunnen zij hem bijv. goed gebruiken met een brailleleesregel of voorleesprogramma? Is er voor iedere muishandeling een alternatieve toetsenbordbediening? Kijk voor de richtlijnen op www.accessibility.nl.

3 Vindbare, scanbare, leesbare teksten

 • Zijn teksten goed onderverdeeld in korte alinea's met subkopjes en witregels ertussen?

 • Maken de titel en de subkoppen zo goed mogelijk duidelijk waar de tekst over gaat? Vertellen zij al de helft van het verhaal?
 • Bevatten de url, title tag, titel van de pagina (H1-tag), de subkoppen (H2-H6 tags) en de begintekst de goede zoekwoorden: de woorden waarmee mensen deze informatie zoeken? Zie ook punt 4 hieronder.
 • Zijn de woorden en zinnen kort?

 • Wordt uitsluitend gebruik gemaakt van (voor de doelgroepen) alledaagse taal?

 • Is de informatie feitelijk en concreet?

Zie ook: Checklist goede, vindbare webtest

4 SEO: zoekmachine vindbaarheid

Zijn de pagina's geoptimaliseerd voor de zoekwoorden waarmee mensen de informatie zoeken?

De inhoud van iedere pagina moet goed vindbaar zijn met de zoekwoorden die de beoogde bezoekers in hun zoektocht intypen in Google. De eerste uitdaging is om deze zoekwoorden te bedenken. Probeer daarbij zoveel mogelijk afstand te doen van de eigen terminologie.

Gebruik hiervoor websites die u op ideeën kuunnen brengen en die informatie geven over hoe vaak zoekwoorden gebruikt worden.

Staan de zoekwoorden op de volgende plekken?

 • de url: staan de zoekwoorden tussen liggende streepjes (hyphens), bijvoorbeeld www.benvroom.nl/usability/diensten/usability-test.htm?

 • de title tag (verschijnt bij laden van de pagina in de bovenste browserbalk)

 • de titel van de pagina (H1-tag)

 • de subkopjes (H2-H6 tags)

 • de begintekst van de pagina

5 Gebruiksgemak

 • Laden de pagina's snel?

 • Is steeds duidelijk wat men moet doen om bepaalde handelingen te verrichten?

 • Is bij formulieren bij elke vraag voor iedereen duidelijk wat hij daar moet invullen?
  Zie ook de checklist formulieren

 • Wordt niet onnodig of te snel om registratie gevraagd (te snel = eerder dan uiterlijk noodzakelijk)?

6 Vormgeving

 • Is de vormgeving functioneel en ondersteunend (in plaats van dominant)?

 • Is de vormgeving van de site en de pagina's rustig en overzichtelijk?

 • Komt de site op alle platforms en in alle browsers goed tot zijn recht?

   


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de
Nieuwsbrief

Diensten

Usability test

Quick scan website

Website advies


Boeken

FOCUS OP DE
WEBBEZOEKER
Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

Boek: Focus op de webbezoeker. Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

 

WEBSITES TESTEN BIJ GEBRUIKERS