ga naar homepagina

Drie Octoberstraat 11
2313 ZL Leiden
tel. 071 - 5131024
info@benvroom.nl

 

Usability

Usability & SEO advies
Expert review
Usability test

Boeken
Checklists
Artikelen

Verhalen

Foto's

Bio & Publicaties

USABILITY > artikelen > Websites testen bij gebruikers

 

Websites testen bij gebruikers

Hoofdstuk in boek Webontwerp van [Z]OO producties.

Over de opzet en uitvoering van een usability test van een website.

   


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de
Nieuwsbrief

Diensten

Usability & SEO advies

Usability expert review

Usability test


Boek

FOCUS OP DE
WEBBEZOEKER
Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

Boek: Focus op de webbezoeker. Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

 

         
 

 

Een mooie website gemaakt? En, kunnen de gebruikers er ook goed mee overweg? Kunnen ze vinden wat ze zoeken? Begrijpen zij wat er onder de knoppen zit? Zien zij de belangrijkste onderdelen? Lezen ze de teksten? Kunnen ze het formulier gemakkelijk invullen en verzenden?

Vaak niet. Dat blijkt pas als je de site bij de gebruikers gaat testen. Dan blijkt het uitermate lastig om een goede, gebruiksvriendelijke website te maken. Gebruikersgedrag is heel moeilijk in te schatten. Bovendien verdwijnt de gebruiker bij de bouw meestal uit beeld: ontwerpvondsten en beschikbare teksten komen centraal te staan. Bij iedere test blijkt dat ontwerp- en inhoudelijke keuzes verkeerd kunnen uitpakken. Dit artikel beschrijft de voordelen van een gebruikstest en hoe je zo'n test kunt opzetten en uitvoeren.

Inhoud:
* voorbeelden van testresultaten
* doel en opzet van een gebruikstest
* case: test Wereldkinderen.nl
* een gebruikstest uitvoeren

Een paar voorbeelden

Neem de website van de Kamers van Koophandel . Door PC Magazine bekroond tot beste business to business site 2000 en door Overheid.nl met een Webwijzer Award. Het ontwerp zag er op het oog prima uit: mooi, rustig en overzichtelijk. Maar bij de gebruikstest bleek hij niet goed afgestemd op de manier waarop mensen websites bekijken.

   

 

 

Webbezoekers kijken vooral naar het midden van het scherm, het inhoudsdeel van de pagina, en de linker navigatiebalk. De bovenkant wordt veel minder bekeken, de rechterkant nog minder en de onderkant bijna niet. Dat bleek ook hier. Onder de knoppen rechtsboven zitten hele nuttige functies, zoals adressen van organisaties die zich met het onderwerp van de pagina bezighouden; onder 'producten' zit informatie over themabijeenkomsten en voorlichtingsmateriaal over dat onderwerp. Niemand zag ze. Als we proefgebruikers vroegen om bijvoorbeeld het adres van de belastingdienst te zoeken, zochten ze alleen in het inhoudsgedeelte, de tekst. Verder bleek 'producten' niet zo'n handige knop: niemand verwachtte daar informatie over themabijeenkomsten.

Als we hen vroegen naar informatie uit een andere rubriek te zoeken, bijvoorbeeld over import, gingen ze steeds met de back-knop terug naar de homepage met het overzicht van alle rubrieken, om daar op 'import/export' te klikken. Ze zagen bijna allemaal de navigatiebalk onderaan over het hoofd. Net als de knop naar de homepage, die linksonder in plaats van linksboven staat.

Verder bleek dat het vele wit bovenin soms een deel van de linker navigatiebalk van het scherm drukt, en bijna alle tekst op wat langere pagina's. Daardoor zien gebruikers onvoldoende welke informatie de pagina biedt en moeten ze te veel scrollen.

Ook bij de prachtige website van het Rijksmuseum kwamen bij de test nogal wat onvolkomenheden aan het licht. Zo was de zoekmachine onvindbaar.

Kort na de test niet meer.

Doel en opzet van een gebruikstest

Een website kan op allerlei plaatsen en niveaus problemen bevatten. Ze kunnen op veelbezochte en meer afgelegen plaatsen zitten. Ze kunnen van allerlei aard zijn: ontbrekende inhoud, onduidelijke teksten, verkeerde knoppen, onduidelijke hyperlinks, ontbrekende instructies en ga zo maar door. Doel van een gebruikstest (ook wel 'usability test' genoemd) is om van de problemen die in de website verborgen zitten, er zoveel mogelijk op te sporen, vooral de belangrijkste. En, vanwege de kosten, in zo kort mogelijke tijd.

Op zich is problemen opsporen niet zo moeilijk. Zet een aantal proefgebruikers achter de website, laat ze opdrachten uitvoeren en noteer wat er mis gaat. Succes verzekerd. Moeilijker is het om zoveel mogelijk gebruiksproblemen op te sporen. Daar is meer voor nodig.

Soort problemen
Allereerst: wat maakt een website tot een goede site? In mijn Checklist voor goede websites onderscheid ik de volgende factoren:

 1. inhoud: goed op gebruikersbehoeften en webdoelstellingen afgestemd?

 2. ontsluiting: kunnen gebruikers de informatie en andere onderdelen goed vinden?
  Denk aan: inzichtelijke structuur van de informatie, overzichtelijke user interface, duidelijke knoppen en hyperlinks, goede terugkoppeling na aanklikken hyperlinks, goede pagina-indeling (belangrijke onderdelen goed in beeld) en handige zoekmachine

 3. teksten: duidelijk, bondig, scanbaar en belangrijkste voorop?

 4. verder gebruiksgemak, zoals snelle laadtijd, handelingen eenvoudig uitvoerbaar, gemakkelijk invulbare formulieren, duidelijke foutmeldingen, geen onnodige verplichting tot registratie, toegankelijkheid voor gehandicapten.

Een goede gebruikstest brengt op al deze terreinen zoveel mogelijk verborgen gebreken aan het licht.

Testen met opdrachten en vrije surfsessies
De standaardmethode die in de literatuur over 'usability testing' veel beschreven en in de praktijk ook veel toegepast wordt, is: proefpersonen uit de doelgroep voeren ieder individueel hardopdenkend opdrachten uit. Na afloop beantwoorden ze vragen over hoe het ging, de problemen die ze zijn tegengekomen , en een aantal algemene vragen over de website. Al met al duurt een zo'n testsessie ongeveer een uur.

Opdrachten zijn zeer geschikt om gebreken op te sporen op het gebied van de ontsluiting, scanbaarheid van teksten en het gebruiksgemak. Maar er zijn ook beperkingen:

 1. Ze leiden steeds naar dezelfde plekken, terwijl essentiële gebreken ook op andere plaatsen kunnen optreden. Ze zijn minder geschikt om op zoveel mogelijk plaatsen gebreken op te sporen.

 2. Het gaat er allereerst om of de website de goede inhoud bevat: zonder goede inhoud kan een website nooit slagen. Opdrachten zijn minder geschikt om problemen op dit gebied, zoals ontbrekende informatie, op te sporen. Meestal laat men proefgebruikers zoeken naar onderdelen die op de site staan. Bovendien hoeven de proefgebruikers zelf niet na te denken over wat ze op de website zouden willen vinden of doen. Daardoor geven ze minder snel aan wat ze missen.

Daarom laat ik de proefgebruikers eerst vrijelijk de website bekijken, hardopdenkend, voordat ik hen opdrachten laat uitvoeren. Het is zeer leerzaam om te zien wat geďnteresseerde gebruikers uit eigen beweging op de website zoeken, hoe ze dat doen en welke problemen ze daarbij tegenkomen. Verschillende bezoekers bezoeken ieder hun eigen delen van de site, zeker als ze uit verschillende doelgroepen komen. Hierdoor worden meer plekken bekeken en komen meer problemen aan het licht. Tevens ontstaat een beter beeld van de inhoudelijke gebreken. Het is vaak lastig om over te gaan op de opdrachten, omdat voortdurend in hoog tempo waardevolle informatie naar boven komt.

Voorwaarde is wel dat de proefgebruikers echte geďnteresseerde mensen uit de doelgroep(en) zijn, dat luistert erg nauw. Bovendien duren de testsessies wat langer, zo'n anderhalf ŕ twee uur.

Case: test wereldkinderen.nl

Ik zal dit toelichten met de resultaten van de test van een prototype van de website van Wereldkinderen . Dit is een organisatie die zich inzet voor kinderen in nood in de derde wereld door middel van projecthulp en adoptie (grootste adoptie-organisatie in Nederland). Wereldkinderen heeft een landelijk bureau en regionale afdelingen waarin vrijwilligers actief zijn; zij geven onder andere voorlichtingsavonden voor ouders die een kind willen adopteren en organiseren gespreksgroepen voor mensen die een kind hebben geadopteerd.


Homepage prototype www.wereldkinderen.nl. 'Nieuws' en 'Het trefpunt' waren nog leeg.

We hebben de website getest bij 15 proefgebruikers uit de verschillende doelgroepen. Het was zeer interessant om hen vanuit hun eigen interesse naar informatie te zien zoeken. De manier waarop ze dat deden, week vaak enorm af van wat de bouwers hadden verwacht. Het was al snel duidelijk dat de site op belangrijke punten aangepast moest worden.

In totaal leverde de test de volgende resultaten op:

 • 17 zeer urgente problemen (belemmeren functioneren website ernstig)

 • 41 urgente problemen (belemmeren optimaal functioneren website)

 • 21 problemen (onhandig maar overkomelijk)

 • 7 punten van sterke algemene waardering

Naar schatting hebben de vrije surfsessies zo'n 70-80% van de problemen aan het licht gebracht en de opdrachten de rest.

Achteraf vonden we vijftien proefgebruikers wat veel. Het meeste waren we ook wel met maximaal tien te weten gekomen.

Resultaten vrije surfsessies
Ook hier kwamen de proefgebruikers in de vrije surfsessies plaatsen terecht die ze waarschijnlijk niet zouden hebben bekeken als ze alleen opdrachten hadden uitgevoerd. Zo stuitte een proefgebruiker min of meer bij toeval op de volgende passage:

     

 

Hij had daar de neiging de website meteen te verlaten en bij andere adoptieorganisaties te gaan kijken. Maar bij doorklikken op het woord 'intake-stop' bleek dat er weinig aan de hand was: meldde iemand zich aan, dan kon hij op de normale wijze aan de adoptieprocedure beginnen, alleen het intakegesprek zou wat later dan normaal plaatsvinden. Dat was voor hem geen probleem. Daarna hebben we meer proefgebruikers de passage laten lezen, met steeds dezelfde reactie. Een kleine tekstwijziging was voldoende om het probleem te verhelpen.

Verder brachten de vrije surfsessies behoorlijk wat inhoudelijke gebreken aan het licht. Zo ontbrak een goed overzicht van de sterke punten van de organisatie op het gebied van adoptie en de begeleiding van adoptie-ouders. Sommige mensen die een kind wilden gaan adopteren, hadden hier behoefte aan, onder meer voor de vergelijking met andere organisaties. Ook voor Wereldkinderen zelf zou zo'n overzicht nuttig zijn: het zou geďnteresseerden kunnen overhalen om voor hun te kiezen.

Andere inhoudelijke gebreken:

 • Doordat de site niets meldde over resultaten van projecten, stimuleerde hij weinig om projecten te gaan steunen, wat wel de bedoeling was.

 • Iemand van een bank die Wereldkinderen mogelijk zou willen sponsoren, zocht langdurig om duidelijk te krijgen wat voor soort hulp Wereldkinderen gaf. Hij kwam eerst tot een verkeerd beeld daarvan, en pas na een half uur tot een goed beeld.

Zo bleek dat een aantal dingen die voor Wereldkinderen vanzelfsprekend waren, op de site onvoldoende waren uitgewerkt, een veel voorkomend probleem bij websites. Vrije surfsessies zijn heel geschikt om zulke gaten naar boven te krijgen.

Opdrachten
Ook de opdrachten bleken erg waardevol. Zelfs bij mensen die uitgebreid op de website hadden rondgekeken, bleek pas bij de opdrachten dat zij wezenlijke onderdelen van de website niet konden vinden. Zo kon bijna niemand het formulier vinden waarmee je Wereldkinderen of haar projecten financieel kunt ondersteunen. Dat stond op ieder scherm, en toch bleek het onvindbaar. Mensen zochten op diverse plaatsen in de informatie in het rechterframe, bijvoorbeeld in de informatie over Wereldkinderen of over projecten, en zagen stelselmatig het plaatje in het linker navigatieframe over het hoofd waaronder de link naar het formulier zat.

Een gebruikstest uitvoeren

Hoe voer je een gebruikstest uit? Eerst zet je (samen met de organisatie) de doelstellingen van de site goed op een rijtje. Het is bij een website niet alleen van belang of hij gebruiksvriendelijk is, maar ook of de organisatie er haar doelstellingen mee kan bereiken. Anders zou hij voor niks worden gemaakt. De test moet duidelijk maken of aanpassingen nodig zijn om die te bereiken.

Goede doelstellingen geven heel concreet aan wat bij bezoekers moet worden bereikt: wat moeten bezoekers

 • te weten moeten komen (kennis), bijvoorbeeld wat voor soort organisatie Wereldkinderen is, nl. niet alleen adoptie, maar ondersteuning van kinderen via projecthulp en sponsoring;

 • moeten gaan vinden (houding), bijvoorbeeld dat Wereldkinderen een betrouwbare adoptie-organisatie is;

 • geneigd zijn te gaan doen (intentie tot gedrag), bijvoorbeeld kiezen voor Wereldkinderen als adoptie-organisatie of een project financieel ondersteunen; bij een eenvoudige vraag niet bellen naar Wereldkinderen maar de website bezoeken;

 • kunnen vinden (kunnen vinden), bijvoorbeeld uit welke landen via Wereldkinderen een kind kan worden geadopteerd, welke begeleiding men voor en na de adoptie kan krijgen;

 • kunnen doen (handelingen uitvoeren), bijvoorbeeld een formulier om lid te worden gemakkelijk invullen en verzenden.

Is de site gemaakt voor uiteenlopende doelgroepen, dan maak je voor iedere doelgroep zo'n lijst.

Het komt overigens maar weinig voor dat voorafgaand aan de bouw goede doelstellingen zijn opgesteld. Daarom is het goed om zelf een beeld van de doelstellingen te vormen en het plaatje samen met de verantwoordelijke voor de website in te vullen.

Opdrachten
Met opdrachten kun je meer doelgericht naar problemen zoeken. Je kunt testen of gebruikers iets gemakkelijk kunnen vinden, bijvoorbeeld informatie, een product of formulier. Ook kun je testen of ze handelingen gemakkelijk kunnen uitvoeren, zoals een formulier invullen en verzenden, iets bestellen of 360°-foto's bekijken. Opdrachten kun je afleiden uit de doelstellingen. Je kunt ze ook afleiden uit problemen die je zelf verwacht - je test dan of ze reëel zijn.

Maak opdrachten voor heel verschillende delen van de site, zodat veel onderdelen aan bod komen. Maak zo'n 10 opdrachten per doelgroep. Dat is vaak meer dan je in één testsessie kunt laten uitvoeren. Kies per testsessie welke opdrachten je geeft. Je zult zien dat je een opdracht maar een paar keer hoeft te geven om erachter te komen op welke problemen proefgebruikers daarbij stuiten. Daarna kun je de tijd beter besteden aan opdrachten die nog niet of weinig gegeven zijn.

Vermijd bij de formulering van opdrachten termen van de site te gebruiken. Gebruik zoveel mogelijk alledaagse bewoordingen die geen enkele indicatie geven waar iets gezocht moet worden. Gebruik bijvoorbeeld nooit namen van knoppen.

Testvragen
Ook met vragen kun je doelgericht naar problemen zoeken. Je kunt ze deels uit de doelstellingen afleiden. Bijvoorbeeld bij Wereldkinderen:

 • kennis: Kunt u aangeven wat voor organisatie Wereldkinderen is?

 • houding: Hoe komt Wereldkinderen op u over?

 • intentie tot gedrag: Stimuleert de website om een project te steunen? Als u een vraag over adoptie heeft, zou u dan de site bezoeken of naar Wereldkinderen bellen?

Mogelijk leven er ook bij de organisatie vragen over het functioneren van de site, of heb je aan de eigen bezichtiging zulke vragen overgehouden. Ook die kun je in testvragen vertalen.

Stel ook meer algemene vragen, zoals: wat vindt u van de site? wat mist u op de site? gaat u de site vaker gebruiken?

Het gaat bij de antwoorden niet zozeer om het 'ja' of 'nee', maar waarom ze dat vinden. Dát geeft de informatie die je nodig hebt. Bijvoorbeeld, als iemand Wereldkinderen niet betrouwbaar zou vinden overkomen (wat niet het geval was): waarom niet? Je kunt dan te weten komen waaraan het ligt en welke aanpassingen nodig zijn om het te voorkomen.

Proefgebruikers
De proefgebruikers moeten geďnteresseerde mensen uit de doelgroepen zijn. Vijf tot acht proefgebruikers is doorgaans voldoende, liefst twee per doelgroep. Als dat echt niet kan, neem dan minder. Ook drie proefgebruikers leveren al een schat aan waardevolle informatie op, zie het kader met de tests voor Communicatie.

Testlocatie
Gebruikstests worden vaak uitgevoerd in een testlab: in één ruimte zit de proefpersoon met de testleider, in een andere kijken mensen mee, meestal bouwers/verantwoordelijken voor de website en een tweede testleider. Zij zien op een monitor of beamer wat de proefgebruiker doet en horen wat hij zegt. Dit maakt het testen nogal omslachtig en kostbaar. Het gaat meestal ook goed in één ruimte. De proefgebruiker neemt plaats achter de computer, je gaat er als testleider naast zitten, geeft op zijn tijd opdrachten en stelt vragen, en maakt aantekeningen. De verantwoordelijke(n) voor de website kijken achter de proefgebruiker mee. Eventueel laat je een tweede testleider aantekeningen maken.

Je kunt alles met video of een screencam-programma vastleggen, zodat je het na afloop nog eens kunt bekijken. Dat is erg tijdrovend. Het is gemakkelijker om het verslag te maken aan de hand van de aantekeningen tijdens de testsessie.

Testsessie leiden
Als testleider ontvang je de proefgebruiker, vraag je welke relatie hij heeft tot de organisatie, of hij de site (als die al in de lucht is) vaker heeft bezocht en zo ja, waarvoor, en wat hij nu op de website zou willen vinden. Je laat hem vrijelijk op de website rondsurfen en vraagt hem dat hardopdenkend te doen. Na een half uur tot drie kwartier ga je opdrachten geven - of eerder, als de vrije surfsessie niet veel meer oplevert. Aan het eind stel je de vragen.

Als je meer informatie wil waarom de proefgebruiker iets al dan niet doet, kun je daar direct of wat later naar vragen. Zo kun je meer informatie krijgen over het probleem of de mogelijke oplossing. Wees daarmee wel voorzichtig: je niets zeggen waarmee je de proefgebruiker bij zijn taak of een latere opdracht kunt helpen. Ook mag je nooit laten doorschemeren dat je iets gek vindt, of dat hij iets over het hoofd ziet. Je mag alleen aanvullende informatie vragen. Helemaal aan het eind van een opdracht of van de hele testsessie kun je bijvoorbeeld wél vragen waarom hij een bepaalde knop niet heeft gebruikt, of bepaalde informatie over het hoofd heeft gezien. Dat kan waardevolle inzichten geven, zoals bij de knop 'steun een kind' op de site van Wereldkinderen in het voorbeeld hierboven.

Verslag
In het verslag breng je de problemen zo scherp mogelijk in beeld, liefst met schermafbeeldingen. Eerst algemene problemen op het gebied van inhoud, ontsluiting, teksten en gebruiksgemak. Dat zijn problemen die de hele site betreffen. Vervolgens detailproblemen per onderdeel van de site.

Schrijf het verslag voor iemand die er niet bij geweest is, bijvoorbeeld de directie of afdelingshoofd. Meestal moeten zij beslissen over de aanpassing van de site, en de financiële consequenties. Zij moeten dus het belang daarvan inzien. Probeer voor hun alles zo overtuigend mogelijk in beeld te brengen en maak in een samenvatting duidelijk welk belang de organisatie heeft bij verbeteringen in de website.

© Ben Vroom, april 2003