ga naar homepagina

Drie Octoberstraat 11
2313 ZL Leiden
tel. 071 - 5131024
info@benvroom.nl

 

Usability

Usability & SEO advies
Expert review
Usability test

Boeken
Checklists
Artikelen

Verhalen

Foto's

Bio & Publicaties

USABILITY > Checklists > Checklist online formulieren

 

Checklist online formulieren


Het is bij formulieren uitermate belangrijk dat de invuller voortdurend goed weet wat hij moet doen, niet onnodig belast wordt en bij iedere vraag weet wat hij moet invullen, zodat hij foutloze antwoorden geeft.

Belangrijk is dat:

 • zoveel mogelijk het perspectief van de gebruiker wordt gekozen: in welke situaties vult hij het in, met welke kennis van zaken en terminologie?

 • formulieren bij gebruikers worden getest, waarbij proefinvullers uiteenlopende invulsituaties voorgelegd krijgen
  Zie hierover het artikel 'Test formulieren!' op deze site.

Inhoud

 

Richtlijnen alle formulieren

De vragen

 • Maak het formulier zo kort mogelijk - stel alleen de vragen die onvermijdelijk zijn en schrap alle andere

 • Zorg dat invullers alleen die vragen te zien krijgen die op hen van toepassing zijn (als niet iedereen alle vragen hoeft in te vullen)

Titel

 • Geef het formulier een titel die zo duidelijk mogelijk maakt waar het voor dient

Toelichting vooraf

Toelichtingen vooraf worden in de regel niet of nauwelijks gelezen (ieders blik gaat direct naar de eerste vraag).

Alleen korte, leesbare en scanbare toelichtingen maken een kans.

 • Wees zo beknopt en duidelijk mogelijk

  • uitsluitend nuttige informatie voor de invuller

  • kort, leesbaar, in alledaagse taal

  • geen jargon

 • Maak het scanbaar:

  • korte alinea's (2-3 regels) met witregels ertussen

  • iedere alinea met een inhoudelijk kopje (kopje moet essentie al weergeven)

 • Geef duidelijk aan waarvoor het formulier dient: wie kan er wat mee doen?

 • Voorkom dat invullers onterecht het formulier invullen en verzenden

 • Voorkom ook dat invullers via het formulier kansloze aanvragen doen

 • Als het risico op een van beide bestaat, dient vooraf concrete informatie of een keuzemenu te worden geboden aan de hand waarvan de gebruiker een juiste keuze kan maken over het al dan niet invullen van het formulier

 • Indien het formulier moet of kan worden geprint en verzonden, geef een goede verzend-instructie

DigiD

 • Voor overheidsformulieren waarbij gegevens via DigiD automatisch kunnen worden ingevoerd:

  • geef vooraf een goede inlog-instructie

  • geef tevens een aanmeld-instructie mét de waarschuwing dat aanmelding bij DigiD pas na een paar dagen resultaat oplevert

Duidelijke vragen en toelichtingen

 • iedere vraag is voor iedere invuller glashelder
  • zoveel mogelijk alledaags taalgebruik

  • voor één uitleg vatbaar

 • toelichtingen die noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de vraag of een juiste antwoordkeuze, staan direct bij de vraag of verschijnen prominent in beeld

 • indien termen worden gebruikt die mogelijk niet iedereen kent (vaktermen, moeilijke woorden, jargon), worden deze toegelicht bij de vraag of mbv goed in beeld verschijnende toelichtingen

 • de toelichting wordt niet achter een icoon (bijv. vraagteken) verborgen maar is goed zichtbaar of verschijnt prominent in beeld

 • toelichtingen zijn duidelijk en informeren voldoende

Relevantie vragen

 • invullers krijgen uitsluitend vragen die relevant zijn voor het doel van de invul-actie

 • indien de relevantie van een vraag onduidelijk kan zijn, moet deze worden aangegeven

Duidelijk welke vragen wel/niet verplicht zijn

 • geef met een asterisk (*) of de aanduiding 'verplicht' aan welke velden verplicht ingevuld moeten worden. Gebruik hiervoor geen andere kleur of lettertype. Geef bij asterisks aan dat deze vragen verplicht zijn.

Meerkeuze-vragen

 • meerkeuze-antwoorden moeten elk voor iedereen glashelder zijn

 • indien ook maar de geringste kans bestaat dat er meer mogelijkheden zijn dan als keuzen gepresenteerd, moet er een keuze-antwoord 'overig, namelijk....' in de lijst worden opgenomen

Tekst-vakken

 • Namen/emailadres: geef voldoende ruimte voor lange namen of emailadressen.

 • Een tekstvak geeft een indicatie van de lengte van wat men kan invullen, ook als het meer tekst kan bevatten dan de zichtbare ruimte. Maak tekstvakken daarom niet te klein (grotere tekstvakken: minimaal 50 karakters breed en 10 hoog).

 • Zorg ervoor dat men de ingetypte tekst bij grotere tekstvakken gemakkelijk kan nalezen.

Géén wis-knop

 • Plaats (naast de 'verzend'-knop) NOOIT een wis-knop onderaan een formulier!
  De kans dat mensen na het invullen alles willen wissen is minimaal, de kans dat ze er per ongeluk op klikken, i.p.v. op 'verzenden', is vele malen groter.

Foutmeldingen

 • foutief ingevulde gegevens moeten zo snel mogelijk, liefst meteen na invullen van het antwoord, worden gedetecteerd, waarna de invuller de gelegenheid moet worden geboden deze te corrigeren (bijv. aantal nummers en notatie van een telefoonnummer of klantennummer, foutieve postcodes etc.).

 • bij het corrigeren van foutief ingevulde gegevens dient een duidelijke instructie te worden gegeven, die precies aangeeft welk antwoord op welke manier moet worden aangepast

 • de te verbeteren antwoorden kunnen grafisch worden geaccentueerd (achtergrondkleur of verbergen juist ingevulde vragen)

Controle gegevens

 • voordat de invuller zijn gegevens definitief verzendt, krijgt hij ze ter controle aangeboden

 • tegelijkertijd wordt de mogelijkheid geboden deze eenvoudig te wijzigen

Duidelijkheid wat er gebeurt bij klikken op knop

 • voorafgaand aan een knop, bijvoorbeeld 'opslaan', 'verzenden' of 'bestellen', is duidelijk wat er na aanklikken gaat gebeuren (en hoe hij daarna verder kan)

 • na aanklikken van zo'n knop verschijnt een vervolgscherm dat

  • aangeeft wat er gebeurd is ('bedankt voor uw aankoop/inschrijving/etc.')

  • aangeeft hoe de procedure verder verloopt

  • een link geeft om verder te gaan (bijv. naar bestelpagina's of de homepage)

Bruikbaarheid voor blinden en slechtzienden

 • Zorg dat ze voldoen aan de W3C richtlijnen, prioriteit 1 en 2

 

Richtlijnen ingewikkelde formulieren

Formulieren kunnen extra ingewikkeld zijn als ze meerdere invulpagina's bestrijken of als de invuller gegevens moet invullen die soms niet direct voorhanden zijn, zoals omzetgegevens of financiële gegevens. Dat stelt aanvullende eisen aan formulieren.

 • er moet worden aangegeven hoe ver de invuller gevordend is in het formulier, bijv. met aan balkje dat alle stappen aangeeft én welke stappen al doorlopen zijn

 • ingevulde gegevens mogen niet verloren gaan, ook niet die op eerdere formulierpagina's

 • alle ingevulde gegevens moeten eenvoudig kunnen worden gewijzigd

 • geef 'vorige'- en 'volgende'-links om door het formulier te bladeren; het gebruik van de back-knop leidt er vaak toe dat gegevens verloren gaan - dat kan zo voorkomen worden

 • als de mogelijkheid bestaat dat de invuller langere tijd nodig heeft om gegevens te achterhalen, bijv. lastige financiële (bedrijfs)gegevens, moeten reeds ingevulde gegevens bewaard kunnen worden

 • indien berekeningen moeten worden uitgevoerd, dient de site dit te ondersteunen

© Ben Vroom, 2009

 

 

 

   


Diensten

Usability test

Quick scan website

Website advies


Boeken

Nieuw!
FOCUS OP DE WEBBEZOEKER
Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

Boek: Focus op de webbezoeker. Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

 

WEBSITES TESTEN BIJ GEBRUIKERS

:
formulieren
webformulieren
internet formulieren
usability
richtlijnen
checklist