ga naar homepagina

Drie Octoberstraat 11
2313 ZL Leiden
tel. 071 - 5131024
info@benvroom.nl

 

Usability

Usability & SEO advies
Expert review
Usability test

Boeken
Checklists
Artikelen

Verhalen

Foto's

Bio & Publicaties

USABILITY > artikel navigatie

 

Tips voor een heldere navigatie

Artikel, in iets gewijzigde vorm geplaatst op ZIBB.nl, februari 2005

 

Op een website kunt u van alles aanbieden. Informatie, producten, diensten, bestelmogelijkheden, wat al niet… Maar kan de bezoeker het ook vinden? En: weet hij wàt hij er kan vinden? Want wat hij niet kent, zal hij ook niet zoeken. Wat kunt u doen om uw waar goed in beeld te brengen?

 

Hoe zoeken en kijken uw bezoekers?

Hou rekening met het gedrag van uw bezoekers. Zij kijken meestal haastig en slordig. Zij lezen nauwelijks (tenzij ze hebben gevonden waarnaar ze op zoek zijn). Zij scannen de aangeklikte pagina's en zien vooral wat prominent in beeld komt. Vervolgens klikken ze verder.

Webbezoekers bekijken vooral het midden van het scherm (het inhoudelijk deel). Navigatiebalken links en bovenin worden ook bekeken, maar al een stuk minder. De rechter- en onderkant van het scherm worden zelfs niet of nauwelijks gezien. Dit blijkt uit onderzoek naar de manier waarop mensen websites bekijken en komt overeen met observaties tijdens het testen van websites bij gebruikers.

Bezoekers scrollen weinig, tenzij ze vermoeden dat het gezochte verderop de pagina staat. Zo lang ze zoekend over de site surfen, zien ze dus meestal alleen de beginschermen van de pagina's. De informatie daar moet hen verder helpen.

Homepage: zet het belangrijste in de etalage

De homepage is vaak de meest bezochte pagina van uw site. Omdat het zo moeilijk is de inhoud van de site goed in beeld te brengen, moet de homepage daar optimaal op zijn ingericht. Niet alleen via de knoppen in de navigatiebalken, ook het midden van het scherm moet duidelijk maken wat de site biedt. Alles wat rechts in beeld staat of wat alleen na scrollen verschijnt, wordt door vele bezoekers nooit gezien.

Producten en diensten voorop

Al te vaak presenteert een bedrijf of instelling vooral zichzelf en niet de informatie, producten en/of diensten. Die staan er wel op, maar komen niet direct in beeld. Of de site weerspiegelt de structuur van het bedrijf, bijvoorbeeld de afdelingen. De bezoeker komt vooral voor de inhoud, dus díé moet goed in beeld worden gebracht. Zorg ook dat men kan zien waar men u kan vinden of bereiken. En geef informatie over het bedrijf of organisatie onder een duidelijke knop.

Nieuws op de homepage: liever niet

Wees terughoudend met het geven van nieuws op de homepage: bezoekers zijn daar lang niet altijd in geïnteresseerd. Vaak kunt u de ruimte die het inneemt beter gebruiken voor het in beeld brengen van andere onderdelen van de website. Ga er niet te snel van uit dat bezoekers voor nieuws terugkomen. Zij doen dit alleen als het echt in hun belang is.

Als u nieuws op de homepage plaatst, doe dat dan met duidelijke, korte koppen en hooguit drie regels tekst per item. Geen plaatsen en data, die komen in het nieuwsbericht zelf. Gebruik dus zo min mogelijk ruimte voor dit nieuws.

Navigatiebalk / knoppen

De meest voor de hand liggende plaats voor de navigatiebalk is bovenin of links.

Geef elke knop een titel die duidelijk maakt naar welke informatie, producten of diensten hij leidt. Bezoekers klikken bijna uitsluitend op knoppen die daar glashelder over zijn. Knoppen als 'informatie' of 'algemeen' kunnen van alles betekenen, en zijn dus onvoldoende duidelijk.
Kijk ook uit met jargon, afdelingsnamen en voor de leek onduidelijke productsoorten. Bedenk altijd of de onbekende bezoeker zich er voldoende bij kan voorstellen.

Oriëntatie

Als de bezoekers verder surfen op de site, moeten ze zich steeds goed kunnen oriënteren: waar zijn ze en waar kunnen ze naartoe? Ideaal is een navigatiebalk die openklapt. Als de bezoeker op een knop klikt, komen de subknoppen tevoorschijn. De bezoeker blijft overzicht houden van de site of rubriek waarin hij zich bevindt, de aangeklikte pagina en de andere pagina's binnen dat deel van de site.

Ook een 'kruimelpad' doet goede diensten: bovenin het inhoudelijk deel van de pagina wordt de weg aangegeven die van de homepage tot de bewuste pagina leidt, met links naar de bovenliggende niveaus, zoals boven dit artikel.

Overzicht inhoud secties

Als bezoekers op een knop klikken, moet de pagina die verschijnt duidelijk maken wat in de bewuste sectie te vinden is. Anders zien bezoekers waardevolle inhoud gemakkelijk over het hoofd.

De knoppen in de navigatiebalk maken vaak onvoldoende duidelijk wat in de rubriek te vinden is, omdat er maar heel weinig letters op een knop passen. Daarmee valt vaak geen compleet beeld van de inhoud te geven.
Ook al omdat bezoekers vooral geneigd zijn naar het midden van het scherm te kijken, moet dáár een overzicht gegeven worden van de belangrijkste onderdelen van de (sub)rubriek, mét links erheen.

Paginatitels

Geef iedere pagina een duidelijke titel die de lading dekt én overeenkomt met de knop of links erheen. Deze titel moet goed in beeld komen, bovenin het inhoudelijk deel van de pagina. Voor de bezoeker is de 'terugkoppeling' van groot belang. Klopt de titel niet met zijn verwachting bij het aanklikken van de knop of link, dan raakt hij in verwarring en klikt hij vaak té snel terug naar de vorige pagina.

Back knop: terug naar vorige pagina

Zorg ervoor dat de bezoeker eenvoudig terug kan naar de vorige pagina en/of de homepage. De back-knop van de browser moet altijd naar de vorige pagina leiden.

Glasheldere links

Alle hyperlinks in de site moeten voor iedereen glashelder maken waar zij naartoe leiden. Gebruik bijvoorbeeld titels van teksten of documenten niet klakkeloos als link omdat ze daar niet voor gemaakt zijn. Bedenk altijd of ze als link voor iedere bezoeker voldoende duidelijk maken waar zij heenleiden.

Geen frames

Frames hebben grote nadelen:

  • als iemand via een zoekmachine op uw site terecht komt, krijgt hij de pagina zonder begeleidende frames, dus zonder logo en navigatiebalken - hij kan de informatie moeilijk plaatsen en kan niet verder op de site;
  • de afzonderlijke pagina's hebben geen eigen webadres; pagina's zijn daarom moeilijk te bookmarken en kunnen niet als link naar iemand worden gemaild;
  • het printen van de webpagina is erg lastig - meestal wordt slechts één van de frames afgedrukt, en niet zelden de verkeerde.

Professionele sites hebben geen frames. Dat bij het scrollen de navigatie uit beeld kan verdwijnen, is niet zo erg: de bezoeker weet hem wel te vinden.

Eenvoudige teksten

Webbezoekers lezen meestal niet. Zorg daarom voor korte, eenvoudige teksten. Zorg dat klanten het belangrijkste al gezien hebben voordat ze écht zijn gaan lezen. Plaats belangrijke boodschappen daarom prominent in beeld, in korte bewoordingen. Zorg dat langere teksten goed scanbaar zijn: het belangrijkste vooraan, korte alinea's met witregels en veel informatieve kopjes.

Korte alinea's betekent: niet meer dan 5 vrij korte regels. Lange regels lezen lastig omdat de ogen te veel van links naar rechts moeten. Bij meer dan 5 regels wordt het lastiger de alinea te overzien. Hoe meer de tekst als een blok overkomt, hoe minder mensen geneigd zijn te gaan lezen.

Artikel over webtekst

Eenvoudige bestelprocedures

Klanten houden niet van formulieren invullen. Bovendien kan daarbij veel misgaan. Zorg dat een bestelformulier zo kort en overzichtelijk mogelijk is. Stel alleen vragen die voor iedere leek glashelder zijn en voor de bestelling relevant.

Zorg dat de ingevulde gegevens tijdens het invulproces niet verdwijnen, bijvoorbeeld als de bezoeker terugklilkt om nog iets te veranderen of tussendoor elders op de site iets wil nakijken.

Bied de bezoeker na het invullen een overzicht van zijn antwoorden en zorg ervoor dat hij die gemakkelijk kan wijzigen.

Richtlijnen voor heldere formulieren

Test de website

Een website is nooit meteen optimaal op de klant afgestemd. Dat is bijna onmogelijk. Alleen sites die bij proefgebruikers zijn getest om zoveel mogelijk gebruiksproblemen op te sporen en te elimineren, blijken voldoende klantvriendelijk.

Testen kunt u zelf doen: laat mensen die minder bekend zijn met de inhoud van de site, erop rondsurfen. Laat ze zoeken naar belangrijke, maar ook naar minder in het oog springende informatie, naar bekende en minder gangbare producten, laat ze een ingewikkelde bestelling plegen. Laat ze dat hardopdenkend doen. Kijk wat er gebeurt, waar het misgaat en hoe u het kunt verhelpen.

En als de site echt van groot belang is, laat hem dan bij een professioneel bureau testen bij proefgebruikers. Zo'n bureau weet nog beter de drempels voor uw bezoekers op te sporen. Kijkt u zelf mee. Want hoe beter u uw klant op het internet leert kennen, hoe beter u hem van dienst kunt zijn.

Artikel over websites testen

© Ben Vroom, februari 2005

   

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de
Nieuwsbrief

Diensten

Usability & SEO advies

Usability expert review

Usability test


Boeken

FOCUS OP DE
WEBBEZOEKER
Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

Boek: Focus op de webbezoeker. Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

 

WEBSITES TESTEN BIJ GEBRUIKERS