ga naar homepagina

Drie Octoberstraat 11
2313 ZL Leiden
tel. 071 - 5131024
info@benvroom.nl

 

Usability

Usability & SEO advies
Expert review
Usability test

Boeken
Checklists
Artikelen

Verhalen

Foto's

Bio & Publicaties

 

 

USABILITY > Voorbeeld usability tests Ipse.nl

 

Voorbeeld usability tests Ipse.nl

Hoofdstuk 16 uit 'Websites testen bij gebruikers'

 

In 2006/2007 heb ik Ipse begeleid bij het maken van een nieuwe website. Ik heb een quick scan van de oude site uitgevoerd, onderzoek laten doen naar de vragen en behoeften van de bezoekers, advies gegeven over de inhoudelijke inrichting en navigatie van de site, en usability tests uitgevoerd van een concept en de uiteindelijke site.

Interessant is onder meer hoe de Google Maps applicatie dankzij testen veel gebruiksvriendelijker is geworden.

In mijn boek 'Websites testen van gebruikers' doe ik hier verslag van. Hieronder het hoofdstuk over Ipse.

 

Ipse is een organisatie die zorg en begeleiding biedt aan kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Ipse heeft voorzieningen voor wonen, logeren en dagbesteding. Daarnaast biedt het hulp thuis en op scholen en andere specialistische hulp. De voorzieningen zijn verspreid over een groot deel van Zuid Holland.

In 2006/2007 is een nieuwe website gemaakt. Deze moest de verschillende doelgroepen beter dan voorheen informeren. De site kreeg een nieuwe vormgeving, nieuwe navigatie en teksten, waaronder veel teksten over voorzieningen.

Oude homepage www.ipse.nl waarop knop 'aanbod' is opengeklikt. In deze oude vormgeving zijn de nieuwe indeling, navigatie en conceptteksten getest.

Behoeftenpeiling

Om een beter beeld te krijgen van de vragen en behoeften van de doelgroepen, zijn gedurende enkele weken inventarisaties gemaakt van de vragen die telefonisch en per email binnenkwamen, evenals de trefwoorden die in de zoekmachine werden ingevoerd. Dat leverde aanvullende ideen op voor onderwerpen waaraan aandacht moest worden besteed. Zo waren er bijvoorbeeld veel praktische vragen over opleidingen en stages bij Ipse die gemakkelijk op de site konden worden beantwoord.

Usability test concept website

Ten tijde van de usability test van de concept website was de vormgeving nog niet klaar en werden vooral de eerste teksten en de indeling in hoofd- en subknoppen getest. De teksten bleken goed aan te sluiten bij de vragen van de proefgebruikers (een ouder van een gehandicapt kind: "Dit moet je hebben, helemaal top!"), maar hier en daar bleken aanvullingen nodig. Zo moest op iedere pagina meteen duidelijk zijn voor welke gehandicapten de voorziening geschikt was en voor welke niet. Verschillen tussen groepen op een locatie verdienden meer aandacht. De suggesties bleken zeer waardevol voor de tientallen nog te schrijven teksten over andere voorzieningen.

Hier en daar kwam nog jargon voor (ambulante slaapkamer, mobiele logee). Ook bleek er veel behoefte aan foto's die een goed beeld geven van de voorzieningen, bijvoorbeeld de woonkamer, de keuken, een slaapkamer, de tuin, speeltoestellen en speciale ruimtes. Daar is later veel aandacht aan besteed.

Vorm/navigatie

Naar aanleiding van reacties op verschillend vormgegeven pagina's is ervoor gekozen de bestaande navigatie te vervangen door hoofdknoppen bovenin en openklappende subknoppen in de linker navigatiebalk.

www.ipse.nl, definitieve vormgeving/navigatie, hier de pagina over volwassenenwoningen

Na de concepttest zijn een nieuwe vormgeving en navigatie ontwikkeld. Er is gekozen voor een kleurige site met veel fotografie, die warmte en persoonlijke aandacht moest uitstralen, naast de veelzijdigheid van de zorg en de professionaliteit

Voor de ontsluiting van de informatie over de voorzieningen is gebruik gemaakt van Google Maps. Daarmee konden bezoekers soorten voorzieningen selecteren (bijvoorbeeld woonvoorzieningen voor volwassenen), beknopte informatie per voorziening aanklikken en doorklikken naar uitgebreidere informatie. Een destijds vrij nieuwe applicatie voor het ontsluiten van informatie.

Usability test website, deel 1

Toen hij grotendeels was ingevuld, werd de website getest bij zes proefgebruikers: een ouder van een kind-bewoner, een broer van een volwassen bewoner, iemand van een uitzendbureau dat uitzendkrachten voor Ipse regelde, iemand van het Zorgloket dat aanmeldingen regelt en vragen beantwoordt, een begeleider van leerling-medewerkers en een vrijwilliger.

De proefgebruikers reageerden enthousiast over de vormgeving. Hij riep inderdaad de gewenste associaties van warmte, aandacht, veelzijdigheid en professionaliteit op.

Beginpagina Google Maps bij klikken op hoofdknop 'Vestigingen'.

Google Maps na aanklikken verfijnfunctie en klikken op een locatie-ballon

De ontsluiting van de voorzieningen met Google Maps bleek nog niet goed te werken. Al bij de eerste drie testsessies kwamen allerlei onhandigheden aan het licht. De verfijn-functie waarmee men soorten voorzieningen kon selecteren, werd over het hoofd gezien, evenals als de zoomfunctie. En als proefgebruikers via een andere rubriek, waar ze al een selectie voor bijvoorbeeld woonvoorzieningen voor kinderen hadden gemaakt, in Google Maps terecht kwamen, kwamen ze ongemerkt weer in het totale aanbod terecht. De ballonteksten in Google Maps waren te lang en te groot - de informatie moest kort en puntsgewijs worden weergegeven.

Dit alles was reden om de volgende drie testsessies uit te stellen en Google Maps eerst grondig te verbeteren, waarna het nog in dezelfde gebruikstest opnieuw kon worden getest.

De hoofdnavigatie bleek goed te werken. Met de rubrieksaanduidingen in de navigatiekolom en de paginatitels ging het nog vaak mis, kopjes werden niet herkend als links, adresinformatie in de rechterkolom werd soms over het hoofd gezien en informatie over de organisatie was nog wat te ambtelijk/formeel. Op pagina's over voorzieningen wilde het uitzendbureau ook graag kunnen zien of er tilliften aanwezig zijn en hoeveel medewerkers er op de groep staan - van belang voor de te selecteren uitzendkracht. Zo waren er allerlei details die nog bijgeschaafd konden worden.

Usability test website, deel 2

Een paar weken later vond de tweede serie testsessies plaats, bij de drie overige proefgebruikers. Google Maps was inmiddels flink aangepast, maar bleek ook nu nog niet goed te functioneren. In de linker navigatiebalk werden alle selectiemogelijkheden aangeboden. Dat bleek een forse verbetering.

Nieuwe indeling Google Maps, met de verfijnfunctie standaard in de linkerbalk. De proefgebruiker heeft woningen voor kinderen in Delft geselecteerd.

Maar als de proefgebruikers daar selecties maakten, bijvoorbeeld Delft-kinderen-woningen, hadden ze in eerste instantie niet door dat op het kaartje ballonnetjes verdwenen of verschenen. Dat kwam ook doordat ze alles wat ze nt wilden, moesten uitvinken, waardoor ze lang bezig waren in de linkerkolom en niet merkten dat er rechts op de kaart iets gebeurde. Alle drie de proefgebruikers zochten na het maken van hun selectie naar de knop om die te 'activeren'. Dan klikten ze uit arren moede op de knop 'OK' naast het zoekvenster. Rechts werd het kaartje vervangen door een melding 'Geen zoekresultaten gevonden'.

De vinkjes zijn daarna standaard uitgezet, waardoor de gebruiker gemakkelijker op de kaart ballonnetjes ziet verschijnen als hij met een vinkje iets selecteert. Bovendien verschijnt bij het laden van het beginscherm eerst een uitleg die gemakkelijk weg kan worden geklikt.

Onhandig was ook dat het kaartje niet altijd goed inzoomde. Sommige soorten voorzieningen bevinden zich bijna allemaal op een terrein in Nootdorp, waardoor een selectie vaak een klont ballonnetjes opleverde die stuk voor stuk lastig aanklikbaar waren. Dit is verholpen. Google Maps zoomt na een selectie steeds optimaal in: bij sterk verspreide voorzieningen toont hij een groter gebied dan bij dicht bij elkaar liggende voorzieningen.

Daarnaast kwamen nog andere onhandigheden of programmeerfouten aan het licht, die verholpen zijn.

Google Maps na de lancering van de site

Ipse over de tests: "Bij Ipse is ervoor gekozen om te testen in verschillende stadia van de bouw van de nieuwe website. Dit bleek waardevol. Het zorgaanbod van Ipse is groot en veelzijdig en het gebruik van Google Maps was vrij nieuw. Op basis van de verschillende testresultaten is er nog tijdens de bouw veel aangepast. Het uiteindelijke resultaat is dat de website een volledig, overzichtelijk en actueel overzicht geeft van alle zorg en diensten die onze grote organisatie biedt. Kort na de lancering kreeg Ipse van verschillende collega-organisaties de vraag 'of ze dit programma ook konden gebruiken'."

   


Diensten

Usability en SEO advies

Usability expert review

Usability test

 

Boeken

FOCUS OP DE WEBBEZOEKER
Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

Boek: Focus op de webbezoeker. Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen

 

WEBSITES TESTEN BIJ GEBRUIKERS

Handleiding voor het uitvoeren van een usability test van een website